sCTalZY1Xcom97jFImSy2f41jB48W0NhitWuNu7N.jpg

Wees geen John, plan tijdig uw aircocheck bij Bosch Car Service

Een airco biedt u veel comfort, in zomer en winter. Als de zon hoog aan de hemel staat, biedt ze verkoeling en in de koude, vochtige periode van het jaar zorgt het systeem ervoor dat de ruiten snel condensvrij zijn. Om een goede werking te garanderen, heeft een aircosysteem periodiek onderhoud nodig. Bosch Car Service De Pijper heeft alle kennis en apparatuur in huis om dit volgens de geldende technische en milieueisen uit te voeren.

Waarom moet een airco worden gecheckt?

Ondanks dat het een gesloten systeem betreft, lekt er tijdens het gebruik toch een minimale hoeveelheid koudemiddel weg. Bij een aircocontrole checkt onze monteur of de minimale hoeveelheid koudemiddel nog aanwezig is en of er mogelijk sprake is van lekkage. Bij te weinig koudemiddel kan de (kostbare) compressor onherstelbaar beschadigd raken door een gebrek aan smering. Daarnaast checkt de monteur alle componenten op een goede conditie en werking. Zo nodig vervangt hij onderdelen en vult hij het systeem weer bij.

Airco met een luchtje

Een ander onderdeel van de aircocontrole betreft het interieurfilter van het systeem en eventuele vervuiling van de verdamper. Door de warmtewisselaar in het systeem treedt er veel condens op, waardoor soms schimmelvorming kan ontstaan. Wanneer dit optreedt, neemt u dit in de auto waar als een muffe lucht, zodra u de airco inschakelt. Onze monteur neemt deze vervuiling weg met een speciaal reinigingsmiddel en plaatst een nieuw interieurfilter. Hierna is het weer heerlijk fris in uw interieur.

mHKvKTdHZPwl38UGcnKLDhf0C56RNkGqSAsbhIii.png